Illustrationer, Original/formgivning

Gatupratare Design- och konsthantverksmässan i Malmö

dok_skylt

Foto: Niklas Herrström på Malmö City.